Wycieczki narciarskie

Opublikowane przez tjn w dniu

 • Szpiglasowa prze??cz   (Morskie Oko)
 • Wrota Cha?ubi?skiego  (Morskie Oko)
 • Zawrat   (Hala G?sienicowa)
 • Zadni Granat  (Hala G?sienicowa)
 • Mylna prze??cz   (Hala G?sienicowa)
 • ?winicka prze??cz   (Hala G?sienicowa)
 • Karb   (Hala G?sienicowa)
 • Czerwone Wierchy  (Kondratowa-Ko?cieliska)
 • Starorobocia?ski Wierch   (Chocho?owska)
 • Trzydniowia?ski Wierch   (Chocho?owska)
 • Grze?-Rako? – Wo?owiec   (Chocho?owska)

Koszt wycieczki narciarskiej: 400 z?/osoby (max. 2 osoby/przewodnika);   zawiera wypo?yczenie niezb?dnego sprz?tu osobistego (kask, uprz??,  zestaw lawinowy, raki, czekan)

Dok?adne daty wyj?? zale?? od warunków pogodowo-?niegowych – osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy: ania@tatrika.pl