Wycieczki Home

Wycieczki przeznaczone s? dla osób które chc? w praktyce, podczas zdobywania tatrza?skich szczytów, pozna? i prze?wiczy? regu?y i zasady bezpiecznego poruszania si?  w warunkach zimowych  w terenie wysokogórskim o niezbyt wysokim stopniu trudno?ci. Z kolei  wspinaczki adresujemy do osób maj?cych ju? cho?by podstawowe letnie do?wiadczenie wspinaczkowe i pragn?ce posmakowa? specyfiki wspinania w tatrza?skim mik?cie i lodzie. Osoby zainteresowane wycieczkami narciarskimi powinny posiada? podstawowe do?wiadczenie w je?dzie na nartach poza przygotowanymi trasami.    Podczas wycieczek i wspinaczek nie ograniczymy si? wy??cznie do kwestii bezpiecze?stwa – przybli?ymy tak?e  ?rodowisko przyrodnicze Tatr oraz topografi? z uwzgl?dnieniem historii zdobywania tatrza?skich szczytów.

 

Koszt  – wycieczki narciarskie: 400 z?/osoby (max. 4 osoby/przewodnika); wycieczki piesze: 450 z?/osoby (max. 2 osoby/przewodnika) , wspinaczki : 500 z?/osoby (max. 2 osoby/przewodnika);   zawiera wypo?yczenie niezb?dnego sprz?tu osobistego (kask, uprz??,  zestaw lawinowy, raki, czekan)

W   sezonie zimowym 2020 zapraszamy na :

  Wycieczki:

 • ?abi Szczyt Wy?ni (Morskie Oko)
 • Ni?nie Rysy (Morskie Oko)
 • Rysy  (Morskie Oko)
 • Mi?guszowiecki Szczyt Czarny (Morskie Oko)
 • Cubryna  (Morskie Oko)
 • Ciemnosmreczy?ska Turnia  (Morskie Oko)
 • Wierch pod Fajki  (Hala G?sienicowa)
 • Granaty  (Hala G?sienicowa)
 • Kozi Wierch  (Hala G?sienicowa)
 • Zadni Ko?cielec  (Hala G?sienicowa)
 • Ko?cielec  (Hala G?sienicowa)
 • ?winica  (Hala G?sienicowa)
 • Wielka Buczynowa Turnia  (Dolina Pi?ciu Stawów)

Wspinaczki:

 • Bula pod Ba?dziochem – ?eberko (tr III) (Morskie Oko)
 • Mnich dr. Robakiewicza (tr III)  (Morskie Oko)
 • Zadni Mnich zach. grani? (tr II) (Morskie Oko)
 • Cubryna lewym Abgarowiczem (tr II) (Morskie Oko)
 • Turnia Zwornikowa – Zetka (tr II) (Morskie Oko)
 • Turnia Zwornikowa -?leb Szulakiewicza (tr II)  (Morskie Oko)
 • Mnichowa Baba – Weso?ej Zabawy (tr IV)  (Morskie Oko)
 • Granaty – ?rodkowe ?eberko (tr III) (Hala G?sienicowa)
 • Kozi Mur – rys? Zaruskiego (tr II) (Hala G?sienicowa)
 • Zawratowa Turnia – rysa Kordysa (tr II)  (Hala G?sienicowa)
 • Kocio? Ko?cielcowy – dr Kocha?czyka (tr II)  (Hala G?sienicowa)
 • Czuba nad Karbem – dr.Potoczka (tr III)  (Hala G?sienicowa)
 • Czuba nad Karbem – dr.G?ogowskiego (tr III)  (Hala G?sienicowa)
 • Zadni Ko?cielec – za?upa H (tr III)  (Hala G?sienicowa)
 • ?winica – p?n-wsch ?leb (tr II)  (Hala G?sienicowa)
 • ?winica – lewy Dorawski (tr III)  (Hala G?sienicowa)
 • ?winica – filar (tr III)  (Hala G?sienicowa)
 • ?winica – dr. Stanis?awskiego (tr II)  (Hala G?sienicowa)

 

Wspinaczki lodowe:

 • Lodospad z ?abich Wrótek (Morskie Oko)
 • Kuluar Kurtyki   (Morskie Oko)
 • Kocio? Ko?cielcowy – komin Muchy  (Hala G?sienicowa)
 • ?winica – p?n-wsch ?leb   (Hala G?sienicowa)

Wycieczki narciarskie:

 • Szpiglasowa prze??cz   (Morskie Oko)
 • Wrota Cha?ubi?skiego  (Morskie Oko)
 • Zawrat   (Hala G?sienicowa)
 • Zadni Granat  (Hala G?sienicowa)
 • Mylna prze??cz   (Hala G?sienicowa)
 • ?winicka prze??cz   (Hala G?sienicowa)
 • Karb   (Hala G?sienicowa)
 • Czerwone Wierchy  (Kondratowa-Ko?cieliska)
 • Starorobocia?ski Wierch   (Chocho?owska)
 • Trzydniowia?ski Wierch   (Chocho?owska)
 • Grze?-Rako? – Wo?owiec   (Chocho?owska)

Dok?adne daty wyj?? zale?? od warunków pogodowo-?niegowych – osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy: ania@tatrika.pl