Wspinaczki

Opublikowane przez tjn w dniu

Wpinaczki adresujemy do osób maj?cych ju? cho?by podstawowe letnie do?wiadczenie wspinaczkowe i pragn?ce posmakowa? specyfiki wspinania w tatrza?skim mik?cie i lodzie.  Podczas wycieczek i wspinaczek nie ograniczymy si? wy??cznie do kwestii bezpiecze?stwa – przybli?ymy tak?e  ?rodowisko przyrodnicze Tatr oraz topografi? z uwzgl?dnieniem historii zdobywania tatrza?skich szczytów.
 • Bula pod Ba?dziochem – ?eberko (tr III) (Morskie Oko)
 • Mnich dr. Robakiewicza (tr III)  (Morskie Oko)
 • Zadni Mnich zach. grani? (tr II) (Morskie Oko)
 • Cubryna lewym Abgarowiczem (tr II) (Morskie Oko)
 • Turnia Zwornikowa – Zetka (tr II) (Morskie Oko)
 • Turnia Zwornikowa -?leb Szulakiewicza (tr II)  (Morskie Oko)
 • Mnichowa Baba – Weso?ej Zabawy (tr IV)  (Morskie Oko)
 • Granaty – ?rodkowe ?eberko (tr III) (Hala G?sienicowa)
 • Kozi Mur – rys? Zaruskiego (tr II) (Hala G?sienicowa)
 • Zawratowa Turnia – rysa Kordysa (tr II)  (Hala G?sienicowa)
 • Kocio? Ko?cielcowy – dr Kocha?czyka (tr II)  (Hala G?sienicowa)
 • Czuba nad Karbem – dr.Potoczka (tr III)  (Hala G?sienicowa)
 • Czuba nad Karbem – dr.G?ogowskiego (tr III)  (Hala G?sienicowa)
 • Zadni Ko?cielec – za?upa H (tr III)  (Hala G?sienicowa)
 • ?winica – p?n-wsch ?leb (tr II)  (Hala G?sienicowa)
 • ?winica – lewy Dorawski (tr III)  (Hala G?sienicowa)
 • ?winica – filar (tr III)  (Hala G?sienicowa)
 • ?winica – dr. Stanis?awskiego (tr II)  (Hala G?sienicowa)

Koszt wspinaczki : 500 z?/osoby (max. 2 osoby/przewodnika);   zawiera wypo?yczenie niezb?dnego sprz?tu osobistego (kask, uprz??,  zestaw lawinowy, raki, czekan)