Wspinaczki lodowe

Opublikowane przez tjn w dniu

Wpinaczki adresujemy do osób maj?cych ju? cho?by podstawowe letnie do?wiadczenie wspinaczkowe i pragn?ce posmakowa? specyfiki wspinania w tatrza?skim mik?cie i lodzie.  Podczas wycieczek i wspinaczek nie ograniczymy si? wy??cznie do kwestii bezpiecze?stwa – przybli?ymy tak?e  ?rodowisko przyrodnicze Tatr oraz topografi? z uwzgl?dnieniem historii zdobywania tatrza?skich szczytów.
  • Lodospad z ?abich Wrótek (Morskie Oko)
  • Kuluar Kurtyki   (Morskie Oko)
  • Kocio? Ko?cielcowy – komin Muchy  (Hala G?sienicowa)
  • ?winica – p?n-wsch ?leb   (Hala G?sienicowa)

Koszt wspinaczki : 500 z?/osoby (max. 2 osoby/przewodnika);   zawiera wypo?yczenie niezb?dnego sprz?tu osobistego (kask, uprz??,  zestaw lawinowy, raki, czekan)