Wycieczki narciarskie

Szpiglasowa prze??cz   (Morskie Oko) Wrota Cha?ubi?skiego  (Morskie Oko) Zawrat   (Hala G?sienicowa) Zadni Granat  (Hala G?sienicowa) Mylna prze??cz   (Hala G?sienicowa) ?winicka prze??cz   (Hala G?sienicowa) Karb   (Hala G?sienicowa) Czerwone Wierchy  (Kondratowa-Ko?cieliska) Starorobocia?ski Wierch   (Chocho?owska) Trzydniowia?ski Wierch   (Chocho?owska) Grze?-Rako? – Wo?owiec   (Chocho?owska) Koszt wycieczki narciarskiej: 400 z?/osoby (max. 2 osoby/przewodnika);   zawiera wypo?yczenie niezb?dnego sprz?tu osobistego (kask, uprz??,  zestaw lawinowy, raki, czekan) Dok?adne daty wyj?? Więcej…

Wspinaczki lodowe

Wpinaczki adresujemy do osób maj?cych ju? cho?by podstawowe letnie do?wiadczenie wspinaczkowe i pragn?ce posmakowa? specyfiki wspinania w tatrza?skim mik?cie i lodzie.  Podczas wycieczek i wspinaczek nie ograniczymy si? wy??cznie do kwestii bezpiecze?stwa – przybli?ymy tak?e  ?rodowisko przyrodnicze Tatr oraz topografi? z uwzgl?dnieniem historii zdobywania tatrza?skich szczytów. Lodospad z ?abich Wrótek (Morskie Więcej…

Wspinaczki

Wpinaczki adresujemy do osób maj?cych ju? cho?by podstawowe letnie do?wiadczenie wspinaczkowe i pragn?ce posmakowa? specyfiki wspinania w tatrza?skim mik?cie i lodzie.  Podczas wycieczek i wspinaczek nie ograniczymy si? wy??cznie do kwestii bezpiecze?stwa – przybli?ymy tak?e  ?rodowisko przyrodnicze Tatr oraz topografi? z uwzgl?dnieniem historii zdobywania tatrza?skich szczytów. Bula pod Ba?dziochem – Więcej…

Wycieczki górskie

Wycieczki przeznaczone s? dla osób które chc? w praktyce, podczas zdobywania tatrza?skich szczytów, pozna? i prze?wiczy? regu?y i zasady bezpiecznego poruszania si?  w warunkach zimowych  w terenie wysokogórskim o niezbyt wysokim stopniu trudno?ci.  ?abi Szczyt Wy?ni (Morskie Oko) Ni?nie Rysy (Morskie Oko) Rysy  (Morskie Oko) Mi?guszowiecki Szczyt Czarny (Morskie Oko) Cubryna  (Morskie Oko) Ciemnosmreczy?ska Turnia  (Morskie Więcej…