Kurs Zaawansowanej Turystyki Tatrzańskiej

Kolejny stopień wtajemniczenia 

Kurs przeznaczonych dla osób ,które mają już pewne doświadczenie w tatrzańskich wędrówkach i pragną zejść z utartych szlaków i ścieżek. Poza rozszerzeniem metod asekuracji ze sztucznych ułatwień i scenariuszy zachowania w razie wypadku, poznamy także zasady poruszania się i wyboru drogi w nieznanym wcześnie terenie oraz podstawy bezpiecznego poruszania się i asekuracji w niezbyt trudnym terenie skalnym.

 

Informacje ogólne:

 • miejsce szkolenia – rejon Morskiego Oka
 • wymagania odnośnie uczestników – dobry stan zdrowia i kondycja,  doświadczenie w poruszaniu się po górach w warunkach letnich; zalecamy posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków; osoby niepełnoletnie musza posiadać pisemną zgodę rodziców/opiekunów
 • wyposażenie – ubiór i obuwie  przystosowane do warunków górskich
 • sprzęt dostarczany przez organizatora-  uprząż , kask,  (ew opcjonalnie raki+czekan)
 • wykłady – ok. 7,5 h,
 • zajęcia w terenie – ok 21 h
 • grupa maks. 4 osoby
 • cena kursu – 590 zł/osoby (nie zawiera noclegów i  wyżywienia)

Program

Dzień 1

g. 8.30

Spotkanie uczestników, przedstawienie programu, sprawy organizacyjne

g. 9.00 – 10.00

Zajęcia teoretyczne przygotowujące do działania w terenie – planowanie wycieczki, podstawy nawigacji

g. 10.30- 16.30

Wycieczka w rejon Zadniej Galerii Cubryńskiej

W trakcie ćwiczenia z nawigacji (ustalanie kierunku marszu  i określanie własnej pozycji wg azymutu), wyboru drogi w terenie pozaszlakowym oraz poruszania się w łatwym ale eksponowanym terenie skalno-trawiastym

g. 18.00-21.00

Wykłady:

 • Sprzęt asekuracyjny używany w warunkach wysokogórskich
 • Podstawy asekuracji i autoratownictwa
 • Letnie niebezpieczeństwa gór

 

Dzień 2

g. 8.00-16.00

Wycieczka na Żabi Szczyt Wyżni/Mięguszowiecki Czarny

W trakcie ćwiczenia z poruszania się z lotną asekuracją i wykorzystania punktów asekuracyjnych oraz podstaw autoratownictwa w sytuacjach awaryjnych

g. 18.00-20.30

Wykłady:

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna i zasady zachowania w razie wypadku
 • Biwakowanie w górach

 

Dzień 3

g. 8.00-15.00

Wycieczka w rejon Mnicha/Ciemnosmreczyńskiej Turni

W trakcie ćwiczenia z asekuracji w łatwym terenie skalnym, zakładania punktów asekuracyjnych, budowy  stanowisk asekuracyjnych i zjazdowych, poruszania się po poręczówce oraz zjazdów na linie

g. 15.30-16.00

Podsumowanie zajęć

 

 

I

 

TOP