Kurs Lawinowy Zaawansowany (II stopnia)

Ekspercie pamiętaj…

… lawina nie wie że jesteś ekspertem – to popularne wśród osób zajmujących się tematyką lawinową powiedzenie powinno nie tylko przestrzegać nas nie tylko przed bezkrytyczna wiarą we własną wiedzę i umiejętności,  ale  także uświadamiać że wiedzy i treningu lawinowego nigdy dosyć. Dlatego osoby które odbyły już kiedyś podstawowy kurs lawinowy zapraszamy na zajęcia zaawansowane. Podczas nich powtórzymy i przypomnimy w teorii i praktyce wiedzę przekazywaną na kursach I stopnia ale także rozszerzymy nasze umiejętności – zarówno w zakresie szukania i ratowania zasypanych jak i praktycznej oceny sytuacji lawinowej w terenie i związanego z tym wyboru optymalnej trasy wędrówki w obszarach zagrożonych lawinami

 

Informacje ogólne:

  • miejsce szkolenia – rejon Morskiego Oka
  • wymagania odnośnie uczestników – doświadczenie w poruszaniu się po górach w warunkach zimowych, odbyty kurs lawinowy I stopnia (podstawowy); zalecamy posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków; osoby niepełnoletnie musza posiadać pisemną zgodę rodziców/opiekunów
  • wyposażenie – ubiór i obuwie  przystosowane do warunków zimowych, raki, czekan, kask
  • wykłady – ok. 6,5 h,
  • zajęcia w terenie – ok 12 h
  • grupa maks. 10 osób
  • cena kursu – 390 zł/osoby (nie zawiera noclegów i wyżywienia)

Dzień 0 (piątek)

   Wykład  godz. 20.00-21.30

1. Powtórzenie najważniejszych elementów z teorii lawinowej z uwzględnieniem zmian i nowości

Dzień 1 (sobota)

Wykład godz. 8.30-10.00

1.  Zaawansowane techniki ratowania zasypanych

Zajęcia w terenie (poletko) godz. 10.30 -16.30

1. Trening wykorzystania detektorów lawinowych

– scenariusz I (1 szukający – 3 zasypanych) z markowaniem

– scenariusz II( (1 szukający – 3 zasypanych) bez markowania

– scenariusz III ( 3 szukających – 3 zasypanych) z markowaniem

– scenariusz IV ( 3 szukających – 3 zasypanych) bez markowania

2. Trening sondowania i odkopywania

– sondowanie indywidualne

– sondowanie w zespole

– poszukiwanie przy użyciu środków improwizowanych (czekan, kijki, narty)

– odkopywanie płytkie i głębokie

3. Postępowanie po odnalezieniu zasypanego

– sprawdzenie podstawowych funkcji życiowych, resuscytacja

– postępowanie w wypadku wystąpienia urazów

– postępowanie w  sytuacji wielu osób poszkodowanych

Wykłady godz. 18.30-21.00

1. Analiza komunikatów i biuletynów lawinowych, wzorce zagrożenia lawinowego

2. Planowanie trasy w warunkach zagrożenia lawinowego

Dzień 2 (niedziela)

Przygotowanie do wycieczki godz. 8.30-9.30

1.  Analiza warunków pogodowo-śniegowych  oraz Identyfikacja i wyznaczanie obszarów zagrożenia lawinowego

2. Wybór trasy wycieczki – praktyczne zastosowanie metody 3×3

Zajęcia w terenie (wycieczka) godz. 10.00 -16.00

1. Ocena warunków atmosferycznych i zmian pogody w trakcie wycieczki.

2. Współpraca w grupie podczas wycieczki

3. Identyfikacja i wyznaczanie obszarów zagrożenia lawinowego w terenie

4. Wybór miejsca i wykonywanie prób śniegowych

5. Weryfikacja trasy wycieczki w zależności od miejscowych obszarów zagrożenia.

6. Trening metod poruszania się w terenie zagrożonym lawinami

7. Symulacja akcji ratunkowej

Podsumowanie zajęć godz. 16.30-17.00

TOP