Kurs Lawinowy Podstawowy (I stopnia)

Pomiędzy teorią i praktyką..

Kurs, organizowany przez nas już 13 sezon,  przeznaczony dla osób którzy chcą poznać w teorii i praktyce podstawowe wiadomości związane z zagrożeniem lawinowym w zimowych Tatrach. Podczas zajęć zajmiemy się problemami oceny sytuacji śniegowo-lawinowej na podstawie prognoz, komunikatów, ostrzeżeń  i podstawowej wiedzy na temat przemian i zachowania pokrywy śnieżnej. Nauczymy się także podstawowych reguł zachowania w sytuacji zejścia lawiny oraz metod szybkiej i sprawnej pomocy osobom zasypany .Kurs odbędzie sie w rejonie Morskiego Oka w Tatrach, będzie się składał z ok. 6 h wykładów teoretycznych i  ok 11 h zajęć w terenie .W szkoleniu bierze udział maks. 18 osób.

Kryteria uczestnictwa

–  dobry stan zdrowia
– podstawowe doświadczenie w poruszaniu się po górach w warunkach zimowych
– ubiór i obuwie  przystosowane do warunków zimowych, kije trekingowe (opcjonalnie raki, czekan, rakiety śnieżne lub skitury)
– zalecamy posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
– osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych

 Koszt udziału w szkoleniu wynosi 400 zł

(Nie zawiera noclegów i wyżywienia –  na uczestników szkolenia czekają zarezerwowane miejsca noclegowe w schronisku PTTK Morskie Oko)

Dzień 1 (sobota)

Wykład  godz. 8.30-10.00

  1. Gdy ju? dojdzie do wypadku – zasady postępowania po zejściu lawiny

Zajęcia w terenie (poletko) godz. 10.30 -16.00

  1. Praktyczne wykorzystanie  detektorów lawinowych:

– szukanie I sygnału (dalekie zasypania)
– szukanie zgrubne i dokladne

  1. Sondowanie i odkopywanie

– zawężanie obszaru poszukiwa?
– sondowanie indywidualne
– sondowanie w zespole
– techniki odkopywania (zasypanie płytkie i głębokie)

  1. Postępowanie po odnalezieniu zasypanego

– sprawdzenie podstawowych funkcji życiowych
– scenariusz I – zasypanie poni?ej 35 minut (resuscytacja -ćwiczenia z fantomem)
– scenariusz  II – zasypanie powyżej 35 minut  (zabezpieczenie przed wyziębieniem)
– sprawdzenie urazów
– ewakuacja w bezpieczne miejsce

Wyk?ady  godz. 18.00-21.00

  1. śnieg i lawiny – pomiędzy teorią i praktyką
  2. Jak uniknąć lawiny – zasady  zachowania   w terenie zagrożonym lawinami

 Dzień 2 (niedziela)

Zajęcia w terenie (wycieczka) godz. 8.30-14.00

  1. Podstawy poruszania się w terenie zagrożonym lawinami

– zasady wyboru trasy
– odstępy
– pojedyncze przechodzenie zagrożonych odcinków)

  1. Ocena ekspozycji i nastromienia stoku (klinometr, metoda trójkąta)
  2. Gatunki śniegu, wyodrębnianie warstw pokrywy śnieżnej, szukanie warstwy krytycznej
  3. Wykonywanie podstawowych testów pokrywy śnieżnej (twardości, kompresyjny,  blok ślizgowy, trójkąt Muntera)

Podsumowanie zajęć godz. 14.30-15.00