Kurs Lawinowy Podstawowy (I stopnia)

Pomiędzy teorią i praktyką..

Kurs przeznaczony dla osób którzy chcą poznać w teorii i praktyce podstawowe wiadomości związane z zagrożeniem lawinowym w zimowych Tatrach. Podczas zajęć zajmiemy się  problemami oceny sytuacji śniegowo-lawinowej na podstawie prognoz, komunikatów, ostrzeżeń  i podstawowej wiedzy na temat przemian i zachowania pokrywy śnieżnej. Nauczymy się także podstawowych reguł zachowania w sytuacji zejścia lawiny oraz metod szybkiej i sprawnej pomocy osobom zasypany .Kurs odbędzie sie w rejonie Morskiego Oka w Tatrach, będzie się składał z ok. 6 h wykładów teoretycznych i  ok 11 h zajęć w terenie.

Informacje ogólne

Szkolenia  organizowane są już 11 sezon  przy współpracy Szkoły Górskiej Morskie Oko i Fundacji im. Anny Pasek w ramach wsparcia statutowych działań Fundacji na rzecz wzrostu bezpieczeństwa osób zajmujących się górską aktywnością.

Szkolenia adresowane są zarówno do osób doświadczonych jak i tych, które w górskim świecie stawiają swoje pierwsze kroki. Pierwszeństwo w zapisach na szkolenie posiadają zatem studenci i młodzież, poniżej 26 roku życia. Zarezerwowaliśmy dla nich 75% przygotowanych miejsc. Pozostałe 25% procent miejsc jest przeznaczonych dla osób powyżej 26 roku życia.

W szkoleniu bierze udział maks. 21 osób.

15 miejsc rezerwujemy dla osób, które nie ukończyły 26 lat.

5 miejsc gwarantowanych, w ramach każdego szkolenia, przeznaczamy dla osób starszych, powyżej 26 roku życia.

Osoby, którym nie uda się zakwalifikować na szkolenie, zostają wpisane na listę rezerwową.

Jeśli w przeciągu 7 dni od daty rozpoczęcia zapisów, miejsca przeznaczone dla ludzi poniżej 26 roku życia nie zostaną w pełni rozdysponowane, zostaną one przekazane osobom z listy rezerwowej.

—->> Zapisy na szkolenie

 

Realizacją i obsługą szkolenia zajmuje się Szkoła Górska – Morskie Oko.

Zgłoszenia będą rejestrowane chronologicznie.

Decyduje kolejność zgłoszenia + wiek uczestnika.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu osoby zakwalifikowanej, wolne miejsce zostanie przekazane osobie z listy rezerwowej.

Kryteria uczestnictwa

–  dobry stan zdrowia

– podstawowe doświadczenie w poruszaniu się po górach w warunkach zimowych

– ubiór i obuwie  przystosowane do warunków zimowych, kije trekingowe (opcjonalnie raki, czekan, rakiety śnieżne lub skitury)

– zalecamy posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

– osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 290 zł

Organizatorzy nie zwracają kosztów dojazdu, nie pokrywają również kosztów zakwaterowania ani wyżywienia na czas trwania szkolenia – na uczestników szkolenia czekają zarezerwowane miejsca noclegowe w schronisku PTTK Morskie Oko (należność za schronisko każdy z uczestników reguluje samodzielnie)

 

Program

Dzień 0 (piątek)

   Wykład  godz. 20.00-21.30

 1. Śnieg i lawiny – pomiędzy teorią i praktyką

 

Dzień 1 (sobota)

Wykład  godz. 8.30-10.00

 1. Gdy już dojdzie do wypadku – zasady postępowania po zejściu lawiny

Zajęcia w terenie (poletko) godz. 10.30 -16.00

 1. Wykorzystanie  detektorów lawinowych- poszukiwanie indywidualne (1 szukający – 1 zasypany) detektorami:

– 3 antenowym

– 2 antenowym

– 1 antenowym (analogowym)

 1. Sondowanie i odkopywanie

– zawężanie obszaru poszukiwań

– sondowanie indywidualne

– sondowanie w zespole

– techniki odkopywania (zasypanie płytkie i głębokie)

 1. Postępowanie po odnalezieniu zasypanego

– sprawdzenie podstawowych funkcji życiowych

– scenariusz I – zasypanie poniżej 35 minut (resuscytacja -ćwiczenia z fantomem)

– scenariusz  II – zasypanie powyżej 35 minut  (zabezpieczenie przed wyziębieniem)

– sprawdzenie urazów

– ewakuacja w bezpieczne miejsce

Wykłady  godz. 18.00-21.00

 1. System informacji o zagrożeniu lawinowym w TPN
 2. Jak uniknąć lawiny – zasady  zachowania   w terenie zagrożonym lawinami

 

Dzień 2 (niedziela)

Zajęcia w terenie (wycieczka) godz. 8.30-14.00

 1. Podstawy poruszania się w terenie zagrożonym lawinami

– zasady wyboru trasy

– odstępy

– pojedyncze przechodzenie zagrożonych odcinków)

 1. Ocena ekspozycji i nastromienia stoku (klinometr, metoda trójkąta)
 2. Gatunki śniegu, wyodrębnianie warstw pokrywy śnieżnej, szukanie warstwy krytycznej
 3. Wykonywanie podstawowych testów pokrywy śnieżnej (twardości, kompresyjny,  blok ślizgowy, trójkąt Muntera)

Podsumowanie zajęć godz. 14.30-15.00 

TOP