Kurs przygotowawczy do wyjazdu w góry lodowcowe (Kazbek-Elbrus)

 

Jak przygotować się do wyjazdu w Kaukaz…

Kurs przeznaczonych dla osób pragnących wyjśc poza tatrzańskie szlaki na niezbyt trudne, ale wysokie  wierzchołki Kaukazu. Poza powtórzeniem zasad poprawnego i bezpiecznego używania sprzętu zimowego i asekuracyjnego, podczas kursu przećwiczymy sposoby zachowania w sytuacjach awaryjnych – postępowanie  w razie choroby czy  wypadku oraz autoratownictwo szczelinowe. Podczas wykładów przekażemy także najważniejsze informacje logistyczne pozwalające dobrze zaplanować wyjazd w tamte rejony.

 

Informacje ogólne:

 • miejsce szkolenia – rejon Morskiego Oka
 • wymagania odnośnie uczestników – dobry stan zdrowia, przeciętna kondycja, doświadczenie w poruszaniu się po Tatrach w warunkach letnich i zimowych , zalecane posiadanie ubezpieczenia NNW
 • wyposażenie własne – ubiór i obuwie  przystosowane do uprawiania turystyki wysokogórskiej, czołówka, ew. kije trekingowe
 • sprzęt zimowy dostarczany nieodpłatnie przez organizatora- raki, czekan, uprząż , kask
 • wykłady i zajęcia teoretyczne – 8 h,
 • zajęcia w terenie – 17 h
 • grupa maks. 4 osoby/instruktora
 • cena kursu 590 zł/osobę (nie zawiera noclegów i wyżywienia)

 

Dzień 1  (Zasady  poruszania się  w terenie śnieżno- lodowym)

Przygotowanie do zajęć godz. 8.30-10.00

 1. Przedstawienie planu zajęć
 2. Podstawowe informacje o sprzęcie do turystyki wysokogórskiej, dobór i dopasowanie sprzętu

Zajęcia w terenie  godz. 10.30 -16.00

1.   Raki –technika poruszania – podejście terenem mało stromym – podejście terenem średnio stromym – podejście terenem bardzo  stromym – trawersy -zejście

2.   Czekan – technika używania-podejście terenem mało stromym  -podejście terenem średnio stromym -podejście terenem bardzo  stromym -trawersy -zejście

3.   Hamowanie podczas upadku-z pozycji siedzącej-głową w dół -głowa w dół na plecach-z upadku do tyłu

4.   Technika poruszania się w stromym lodzie

5.   Punkty asekuracyjne w lodzie (rury lodowe)

Wykłady godz. 18.00-20.00

 1. Logistyka i przygotowanie wyjazdu w góry lodowcowe
 2. Kazbek i Elbrus – specyfika rejonu

 

  Dzień 2  (Praktyczne ćwiczenia zasad poruszania się  z asekuracją linową w terenie lodowcowym )

Przygotowanie do zajęć godz. 8.30-10.00

 1. Podstawy asekuracji linowej, węzły
 2. Wiązanie się w zespół linowy, buchtowanie (nawijanie) liny

Zajęcia w terenie  godz. 10.30 -16.00

 1. Wybór trasy w terenie
 2. Zasady poruszania się w terenie

– ocena warunków atmosferycznych i zmian pogody w trakcie wycieczki.

– współpraca w grupie podczas wycieczki

– poruszanie się w terenie zagrożonym

 1. Podstawy asekuracji lotnej

– dobór odległości w zespole linowym-zakładanie punktów asekuracyjnych

-wybór trasy i prowadzenie liny

4.      Stanowiska śniegowe – zakładanie i odzysk-grzyb śnieżny/podkowa -dwa czekany

5.      Zjazdy z autoasekuracją

Wykłady godz. 18.00-20.00

 1. Podstawy pierwszej pomocy w razie wypadku w warunkach wysokogórskich
 2. Nawigacja w terenie przy uzyciu kompasu i GPS

 

Dzień 3  (Praktyczne ćwiczenia zachowania w sytuacjach awaryjnych)

Przygotowanie do zajęć godz. 8.30-9.30

 1. Metody wychodzenia i wyciągania partnera po upadku do szczeliny

Zajęcia w terenie  godz. 10.00 -15.30

 1. Trening postępowania w razie wypadku/kontuzji

– uraz kończyn

-utrata przytomności

– wychłodzenie

– objawy choroby wysokościowej

 1. Ćwiczenia w samodzielnym wychodzeniu po upadku do szczeliny
 2. Ćwiczenia w wyciąganiu partnera po upadku do szczeliny

 

Podsumowanie zajęć godz. 16.00-16.30

 

 

 

I

 

TOP